Mac² heeft  een breed scala aan containers voor de inzameling van de kombuis afval, vast oliehoudend afval, stuwmateriaal, ladingrestanten en schadelijke / gevaarlijke afvalstoffen, van 8m³ tot 25m ³ in diverse types (open, gesloten of lek-vrij). Kleinere hoeveelheden met een maximum van 5 m³ kunnen worden opgehaald door onze truck.

Bovendien hebben al onze schepen ook de mogelijkheid om vaste afvalstoffen tot 2m³ te verzamelen. Op die manier kan er bijvoorbeeld tijdens een inzameling van sludge of waswaters ook vast afval worden meegenomen.

De desbetreffende certificaten worden na inzameling afgegeven aan boord en worden erkend door alle internationale havenautoriteiten en Marpol controle-organisaties. Voor meer informatie over de wetgeving: controleer dan het Vlaamse afvalbeheerplan.