Vloeibare restproducten, zowel gevaarlijk als niet gevaarlijk, kunnen bij MAC² verwerkt worden. Aanleveringen via water of langs de weg zijn mogelijk

WATERZUIVERING

Organisch belaste spoel- en restwaters worden gezuiverd in een drietraps waterzuivering. Er gebeurt eerst een fysisch-chemische voorzuivering in een flotatie unit. Hier worden de anorganische componenten neergeslagen en verwijderd uit het afvalwater. Na deze voorzuivering wordt het water biologisch gezuiverd. Hiervoor beschikt MAC² over twee batch reactoren.

Alvorens het gezuiverde water te lozen in het vierde havendok, wordt er nog een tweede fysisch-chemische zuivering toegepast.

WIJ ONTVANGEN

  • Waters met een niet oplosbare drijflaag ( olie, petroleumcomponenten)
  • Waters met laag vlampunt (< 61° C )